پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

توصيه هاي مشاور سابق وزارت خارجه آمريکا به مذاکره کنندگان آمريکايي تحلیل ویژه سیاسی

توصيه هاي مشاور سابق وزارت خارجه آمريکا به مذاکره کنندگان آمريکايي

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه- "رابرت اينهورن " مشاور سابق وزارت خارجه آمريكا به مقام هاي و مذاكره كنندگان آمريكايي توصيه كرد- به جاي تصويب قانون تحريم جديد عليه ايران - صبر پيشه كنند و در پي راه هاي خلاقانه براي ترغيب ايران به اتخاذ مواضعي منعطف تر در مذاكرات هسته اي باشند .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انديشكده "بروكينگز"- اينهورن در 27 ژانويه (7 بهمن )- گزارشي تحت عنوان "مذاكرات هسته اي ايران پس از دوبار تمديد- خط سير آتي اين مذاكرات " به كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا ارايه كرد در اين گزارش كه در پايگاه اطلاع رساني اين انديشكده آمريكايي منتشر شد- آمده است : -مقدمه : با وجود دو دور تمديد مذاكرات هسته اي ايران - كسي نمي تواند با اطمينان پيش بيني كند كه آيا سرانجام توافقنامه جامع امضا خواهد شد يا خير هرچند "باراك اوباما" از شانس كمتر از پنجاه درصدي موفقيت مذاكرات هسته اي صحبت مي كند اما- بايد گفت در طول سال گذشته پيشرفت قابل توجهي حاصل نشد و اختلافات اساسي بر سر مسايل مهم همچنان به قوت خود باقي است -شرايط يك توافقنامه جامع معقول دولت اوباما براي تحقق هدف جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي به دنبال توافقنامه اي است كه در صورت تصميم ايران به فسخ و يا نقض توافقنامه - دستكم يكسال زمان توليد مواد هسته اي كافي براي يك سلاح هسته اي را به عقب اندازد عقب انداختن يكساله زمان جهش هسته اي - مستلزم كاهش قابل توجه توانمندي فعلي غني سازي اورانيوم ايران و به حداقل رساندن ذخاير اورانيوم با غناي كم در خاك اين كشور است براي جلوگيري از دستيابي ايران به بمب از طريق پلوتونيم - اين كشور بايد راكتور اراك را تغيير كاربري دهد و توليد پلوتونيم آن را به ميزان كمي برساند كه جهش هسته اي از طريق آن ممكن نباشد اين توافقنامه براي جلوگيري و شناسايي تخلفات ايران در سايت هاي اعلام شده و نشده بايد تدابير نظارتي جدي و دقيقي فراتر از پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي منظور كند افزون بر اين - اين توافقنامه براي اعتماد سازي درباره ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران به يك بازده زماني 15 ساله نياز دارد هدف اصلي ايران لغو زودهنگام تحريم هاي سازمان ملل - آمريكا و اتحاديه اروپاست تامين منويات آمريكا مستلزم تعليق و در نهايت - لغو اين تحريم ها همگام با عملكرد ايران در اجراي محدوديت هاي توافق شده بر برنامه هسته اي اش و تصميمات آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پايبندي ايران به تعهداتش است برخي كارشناسان در آمريكا- خواستار توافقنامه اي هستند كه ايران را به صرفنظر كردن از بخش هاي كليدي برنامه هسته اي اش مانند توقف غني سازي و برچيدن تاسيسات غني سازي و راكتور اراك ملزم كند اين - توافقنامه اي ايده آل است اما- هيچ يك از آنهايي كه ايران و سياست هاي داخلي اش را پيگيري مي كنند- اعتقادي به امكان دستيابي به چنين توافقنامه اي ندارند هيچ يك از طيف هاي سياسي ايران - حتي آنهايي كه به شدت خواستار توافق هستند- حاضر به قبول توقف غني سازي و برچيدن تاسيسات غني سازي كشور نيستند ما براي حفظ امنيت ملي خود و شركاي مان در خاورميانه - نيازي به چنين توافقنامه ايده آل اما دست نيافتني نداريم يك توافقنامه اي كه در راستاي شرايط مورد نظر آمريكا و شركايش در پنج بعلاوه يك باشد -امكان نظارت شديد و سختگيرانه را بر برنامه هسته اي ايران فراهم كند -مي تواند مانع از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي شود -گزينه هاي جايگزين توافقنامه مذاكره مبنا بايد توجه داشت كه براي ارزيابي توافقنامه مذاكره مبنا- نبايد آن را با بهترين توافقنامه قابل تصور بلكه با جايگزين هاي واقع بينانه موجود براي مذاكره مقايسه كرد تلاش براي تداوم تشديد فشارهاي اقتصادي تا پذيرش مطالبات ما از سوي ايران - يكي از اين راه هاي جايگزين است اما- معلوم نيست كه جامعه بين المللي تا چه حد از تشديد تحريم ها حمايت و يا ايران در نهايت به خواسته هاي ما تمكين خواهد كرد يا خير گزينه جايگزين ديگر همان استفاده از نيروي نظامي است اين گزينه مي تواند برنامه هسته اي ايران را به عقب اندازد اما- اين امر احتمالا موقتي خواهد بود و مي تواند سرآغاز تصميم ايران براي توليد تسليحات هسته اي در اسرع وقت شود علاوه بر اين - با اين كار ما حمايت بين المللي را كه براي اعمال فشار بر ايران در دوره پس از حمله نياز خواهيم داشت - از دست خواهيم داد آمريكا ممكن است در نهايت به اين نتيجه برسد كه آنچه ايران مايل به پذيرش آن است - منويات و شرايط اساسي آمريكا را تامين نمي كند در اين صورت - دولت آمريكا حق انتخابي جز پيگيري گزينه هاي غيرديپلماتيك ياد شده ندارد.
توافقنامه پيشنهادي پنج بعلاوه يك بايد مورد قبول اين كشور باشد برنامه غني سازي محدود مورد نظر پنج بعلاوه يك - به ايران امكان تهيه سوخت را براي يك يا دو راكتور تحقيقاتي اش مي دهد- اين كشور مي تواند به وارد كردن سوخت مورد نياز راكتور يا راكتورهايش از روسيه ادامه دهد و در بلند مدت - پس از انقضاي مدت توافقنامه - مي تواند توانمندي غني سازي را افزايش دهد ايران تاكنون مايل به پذيرش چنين توافقنامه اي نبوده و به استثناي كاهش بسيار اندك توان غني سازي اورانيوم - با ساير موارد مخالفت كرده است ايران خواستار توافقنامه اي كوتاه مدت است كه امكان افزايش برنامه غني سازي اش را به سطح صنعتي فراهم كند هرچند ايران در برخي مسايل مهم مانند كاهش توان توليد پلوتونيم راكتور اراك - تغيير تاسيسات غني سازي فردو و انتقال ذخاير اورانيوم با غناي پايين به روسيه - حاضر به مصالحه شده اما- سرسختي اش درباره مسايل محوري مانند توان و بازه زماني غني سازي - دستيابي به توافق را تا مهلت تعيين شده (24 نوامبر) غيرممكن كرده است مهم تر آنكه - اگر قرار است تا ماه مارس درباره بخش هاي مهم توافق و تا پايان ژوئن نيز درباره توافق نهايي توافقي حاصل شود- ايران بايد رويكردي واقع بينانه تر و عملگرايانه تر در قبال اين موارد اتخاذ كند -توافقنامه موقت به نفع آمريكا و شركايش است روند مذاكرات پس از تمديد دوباره مذاكرات در نوامبر نشان مي دهد كه همه طرفين صادقانه به دستيابي به توافق تا ژوئن علاقه مند هستند هرچند هيچ يك از اعضاي پنج بعلاوه يك مايل به تمديد نامعلوم و يا دائمي شدن برنامه مشترك اقدام نيستند- اما بايد گفت به نظر مي رسد توافقنامه موقت بيش از ايران به نفع آمريكا و شركايش در پنج بعلاوه يك است منتقدان برنامه مشترك اقدام و مذاكرات مي گويند- توافقنامه موقت به نفع ايران و اين كشور در حال خريدن وقت است اما بايد گفت - توافقنامه موقت در برخي ابعاد مهم موجب توقف روند برنامه هسته اي شد ايران ديگر اورانيوم 20 درصدي توليد نمي كند و همه هگزافلورايد اورانيوم 20 درصدي را به اكسيد- رقيق و يا به ميله هاي سوخت تبديل كرده است -تاثيرات احتمالي قانون تحريم هاي جديد بسياري از نمايندگان كنگره آمريكا معتقدند- فشارهاي كنوني اقتصادي عليه ايران به قدر كافي براي واداشتن ايران به اتخاذ موضعي هميارانه تر در مذاكرات موثر نبود و بايد تحريم هاي بيشتري عليه اين كشور اعمال شود مقام هاي ايران اعلام كردند كه تحريم هاي جديد به معناي توقف روند مذاكرات جاري است اما- پي بردن به اينكه آيا ايران اين تهديد را عملي خواهد كرد يا خير- كاري دشوار است ايران ممكن است تصميم به ترك مذاكرات و يا ادامه آن بگيرد اما- تاثير قانون تحريم هاي جديد آمريكا به همان اندازه كه خطر ترك ميز مذاكره از سوي ايران را در پي دارد- براي بحت و جدل هاي داخلي در تهران و احتمالا تغييرات مثبت در موضع ايران در مذاكره مشكل ساز است مخالفان توافق از اين قانون جديد آمريكا استفاده مي كنند تا اعلام كنند- آمريكا قصد ندارد تحريم ها را در نهايت لغو كند و نمي توان روي تعهد دولت آمريكا حساب كرد اعمال تحريم هاي جديد باعت تقويت بيشتر اين مخالفان و منتقدان مي شود كه نفوذشان تا كنون مانع از اتخاذ موضعي عمل گرايانه از سوي ايران در مذاكرات شده است از اين رو- بايد گفت قانون جديد آمريكا به جاي ترغيب ايران به نرمش بيشتر- باعت تمرد و سرسخت تر شدن مواضع ايران در مذاكرات و افزايش حمايت از آرزوي محال "اقتصاد مقاومتي " رهبر عالي ايران مي شود كه بدون توافق هسته اي مي تواند اداره شود حتي اگر قانون تحريم هاي جديد موجب خاتمه ناگهاني مذاكرات نشود- اين احتمال را كه مذاكرات در نهايت شكست بخورد- افزايش مي دهد اعمال تحريم هاي جديد نه تنها تاثيري منفي در مواضع ايران در مذاكرات دارد- بلكه تاثيري بسيار منفي نيز بر وحدت ائتلاف تحريم هاي بين المللي دارد اين ائتلاف تاكنون از اين تحريم ها حمايت و آنها را اجرا كرد زيرا ايران را به عنوان مانع اصلي بر سر راه دستيابي به توافق مي بيند كشورهاي بزرك و مهم دنيا تحريم هاي جديد را به عنوان اقدامي تحريك آميز و غيرضرور مي بينند كه احتمالات راه حل مذاكره مبنا را در معرض خطر قرار مي دهد اين تحريم ها باعت مي شود كه آمريكا و نه ايران مقصر شكست مذاكرات اعلام شود كشورها يكي پس از ديگري انتظار دارند كه از تحريم ها مستثني شوند و به اين ترتيب - شاكله تحريم شروع به فروپاشي مي كند علاوه بر اين - معلوم نيست كه آيا اين تحريم هاي جديد منتهي به اعمال فشار بيشتر بر اقتصاد ايران خواهد شد يا خير اين تحريم ها ممكن است به جاي بيشتر در تنگنا قرار دادن - باعت مناقشه آمريكا با متحداني مانند هند- ژاپن - چين و كره جنوبي و تهديد آنها به تحريم به خاطر نقض قوانين آمريكا شود هند- ژاپن - چين و كره جنوبي كه به خاطر فشارهاي آمريكا واردات نفت از ايران را كاهش دادند- به آمريكا هشدار دادند كه با كاهش بيشتر مخالفت خواهند كرد تصويب قانون تحريم هاي جديد عليه ايران در مقطع كنوني بسيار خطرناك و غيرضرور است با همين تحريم هاي فعلي و كاهش قيمت نفت - ايران در تنگنا قرار دارد با گذشت زمان بدون توافق هسته اي - كار مخالفان ايراني توافق هسته اي براي احياي اقتصاد كشور سخت و سخت تر خواهد شد بايد صبر كرد و ديد آيا تهران همچنان تمايلي به دادن امتيازات لازم براي دستيابي به توافق ندارد اگر ايران همچنان مايل به اين كار نباشد- آنگاه كنگره با حمايت دولت - مي تواند خيلي سريع اين قانون را تصويب و اجرا كند با توجه به پويش سياست هاي داخلي ايران - در حال حاضر قانون تحريم هاي جديد احتمالا موجب سخت تر شدن مواضع ايران در مذاكرات مي شود -چه بايد كرد؟ در شرايط كنوني - آمريكا بايد: 1 -صبر و خويشتنداري پيشه كند مذاكره كنندگان آمريكايي نيز بايد به يافتن راه هاي خلاقانه براي ترغيب ايران به قبول توافقي ادامه دهند كه شرايط اساسي مورد نظر ما را تامين كند توافقنامه موقت بيش از ايران به نفع پنج بعلاوه يك است اين ايران است كه به طور روزافزوني بار سنگين فشار تحريم ها و تعليق برنامه هسته اي اش را به دوش مي كشد اگر تا پايان ژوئن نيز توافقي حاصل نشد- گزينه تمديد مجدد مذاكرات را نبايد منتفي دانست اگر تا پايان ژوئن توافقي حاصل نشد و مذاكرات نيز تمديد نشد- اين ايران است كه مقصر شناخته مي شود 2 -آمريكا بايد تمام توان خود را براي حفظ و افزايش كارايي تحريم هاي موجود به كار گيرد 3 -دولت هايي كه سرانشان بر تهران نفوذ دارند و قادر به تماس مستقيم با رهبر عالي ايران هستند را بايد ترغيب كرد كه به مقام ها و به ويژه رهبر عالي ايران بگويند كه جامعه بين المللي انتظار دارد ايران رويكردي واقع بينانه و انعطاف پذير در مذاكرات اتخاذ كند و در غير اين صورت - نگراني ها درباره برنامه هسته اي اش تشديد مي شود- تحريم هاي اقتصادي ادامه مي يابد و اقتصاد كشور از كنترل خارج مي شود 4 -همزمان با ادامه مذاكرات - دولت بايد با كنگره و شركاي بين المللي اش روي طرح دوم (B) -با فرض به نتيجه نرسيدن مذاكرات -كار كند علاوه بر اين - دولت بايد از همين اكنون رايزني با شركاي خارجي مهم را درباره تقويت نظام بين المللي تحريم ها شروع كند دولت آمريكا بايد به صراحت به مخاطبان خود به ويژه ايراني ها اعلام كند- آمريكا همچنان به پيگيري راه حلي منصفانه و مبتني بر مذاكره براي مساله هسته اي متعهد است و طرح دوم نيز اقدامي احتياطي است كه اميد مي رود نيازي به آن نباشد
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آتش بر روی خط فقر

اروپا سر دو راهی بین ایالات متحده یا چین

سرمقاله فرهیختگان/ چرا سامانه باور 373 بیش از تصور عموم ارزشمند است؟

پروژه زاکانی

پایگاه‌های آمریکا در تیررس چینی‌ها

برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو

مخالفت ایران با چند پاره شدن یمن

تکرار تجربه 2 دهه پیش؟

شنای نفتکش ایران خلاف جهت اراده امریکا

شورای نگهبان در اتاق شیشه‌ای

روایت یک ائتلاف 57 ساله

چه کسی پیام‌رسان‌های داخلی را به کما برد؟

گرفتاری نوسان گیران ارزی در دامنه‌ای محدود

میرسلیم: دسته‌بندى اصلاح‌طلب و اصولگرا به درد اداره کشور نمى‌خورد

ملاقات در قلعه برگانسون

بی‌ثباتی جهان، عامل صعود طلا؟

زلزله برکناری و بازداشت

سازمان خصوصی‌سازی همه‌کاره خصوصی‌سازی نیست!

توضیح وزارت اطلاعات پیرامون خبر کیهان درباره بازداشت حسن عباسی

نوبت خداحافظی علی‌عسگری با جام جم!

جدال شیخین

پل پیلار: ابوظبی راهش را از کاخ سفید جدا کرد

فاز دوم برنامه کلان آمریکا علیه ایران

انفجار اسرار آمیز سلاح مهیب روسیه

محمود خوردبین، مالک سومین شرکت پردرآمد ایران؟

حمله به قلب تپنده آرامکو

غروب پاتریوت‌های سعودی با رکوردشکنی شگفت‌انگیز 10 پهپاد

از شمال اروپا تا شرق آسیا؛ آیا "ظریف" یخ ها را آب می کند؟

سایه سنگین بیست و هشتِ پنجِ سی و دو

ارزیابی "استراتفور" از تحولات جنوب یمن

کنکاش در پرسپولیس؛ معماهای بی‌پاسخ

واکاوی تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین بر ایران

نبرد طرح‌های امنیتی برای خلیج فارس

ایران چگونه می‌تواند از خروج آمریکا از افغانستان استفاده کند؟

انتظار از فدراسیون؛ شفاف‌سازی مالی به روش فیفا

سرنوشت واحد پول جدید

رکود اقتصادی در کمین ترامپ

آیا به پایان عصر نئولیبرالیسم رسیده‌ایم؟

توازن وحشت ایران و محور مقاومت مقابل آمریکا

سرمقاله خراسان/ بزرگان و ضرورت مراقبت ویژه

بریتانیا در مسیر جدایی سخت

بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق اختلاف وجود داشته است؟

عصرجدید، فـــــراکسیون امــــید!

تبانی طبری با جعبه‌سیاه پتروشیمی

منتفی شدن حذف یارانه سه دهک

پرواز دیپلماسی بر فراز تحریم‌ها

جنجال انتخاب نماینده ایران در اسکار

ناکامی عربستان در یمن با وجود ماهی 6 میلیارد دلار هزینه

سودان در مسیر تونس؟

فارن پالیسی: امکان آغاز مجدد مذاکرات هسته ای وجود دارد؟ ​​​​​​​