به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندپندنت، با فروکش کردن طوفان ایرما، دانشمندان آمریکایی موجود ترسناک و عجیب‌الخلقه‌ای در سواحل تگزاس یافته‌اند، که هیچ اطلاعی درباره آن ندارند.

این موجود عجیب و غریب که هنوز نامی نیز برای آن انتخاب نشده، را یک فعال محیط زیست در سواحل تگزاس پیدا کرد. بریتی دسای در این‌باره گفت: «به ساحل آمده بودم تا حجم خسارات ناشی از طوفان را بررسی کنم. ناگهان موجود عجیب و غریبی دیدم و برای کسب اطلاعات بیشتر به آن نزدیک شدم.»

irmaseacreature1.jpgirmaseacreature2.jpgاین فعال محیط زیست تاکید کرد که علیرغم همه تجاربش در زمینه محیط زیست دریاها و آشنایی عمیقش نسبت به موجوداتی که در دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند، هیچ چیزی درباره این موجود عجیب و غریب نمی‌داند و انتظار نداشته، چنین موجودی را در مناطق ساحلی ببیند.