آخرين مطالب

تحليل خواندني بني صدر از موضع اوباما در مورد سوريه

استدلال اوباما استدلال آدم هاي عاجز است سياسي

استدلال اوباما استدلال آدم هاي عاجز است

  بزرگنمايي:اخبار محرمانه- ابوالحسن بني صدر رييس جمهور نخست که از ايران گريخت ؛در گفتگويي شديدا به آمريکا تاخت و از موضع اوباما در قبال سوريه انتقاد کرد.
بدون تاييد همه قسمت هاي سخنان او خواندن اين مصاحبه نشانگر مواضع حق جمهوري اسلامي و مواضع ضعيف آمريکاييان است.
بني صدر گفت:امروز روساي دولتهاي آمريکا، روسيه، انگلستان، فرانسه و ... درباره سوريه کنفرانس داشتند. قبل از گفتگو با شما تلويزيون فرانسه مي گفت: «آقايان اوباما، اولاند و کامرون نتوانستند اکثريت 20 کشور حاضر در اجلاس جي 20 را براي جنگ قانع کنند» آمريکايي ها امشب قرار است ليست کشورهاي موافق حمله نظامي را منتشر کنند. از موضع استواري که آقاي پوتين مبني بر حمايت از سوريه گرفته است و از اينکه آقاي بانکي مون با حمله به سوريه مخالفت سختي کرده است و خبرهايي که منتشر شده است، بنظر مي رسد آقاي اوباما نتوانسته است اکثريت سران 20 کشور را قانع کند که رژيم اسد سلاح شيميايي بکار برده است. صحبت آقاي اولاند درباره سوريه نيز خيلي گويا است زيرا مي گويد: «ما قبل از انتشار گزارش کميته تحقيق سازمان ملل کاري نخواهيم کرد»، در حاليکه قبلا مي گفتند تمام اسناد مبني بر استفاده رژيم بشار اسد از سلاح شيميايي در اختيار ماست. گزارشهاي ديگري نيز منتشر شده است مثلا خبرنگاري مي گويد: «مخالفين بشار اسد نزد او اعتراف کرده اند که پرنس بندر اسلحه شيميايي را در اختيار آنها گذاشته است و آنها چون شيوه به کار بردن آنرا نمي دانستند، اتفاقي منفجر شده است و اين مصيبت را به بار آورده است.» قبل از اين خبرنگار، ديگران نيز چنين حرفهايي زده بودند. اصل ماجرا اين است که 20 کشور پذيرفته اند که سلاح شيميايي بکار رفته است ولي به استدلال آمريکا، فرانسه و انگلستان مبني بر استفاده رژيم بشار اسد از سلاح شيميايي قانع نشده اند، در نتيجه آقاي پوتين امروز موضع قاطعي اتخاذ کرده و گفته است: «هرگاه آمريکا به سوريه حمله کند، برخلاف مقررات و قوانين بين المللي عمل کرده است و دولت روسيه به حمايت خود از رژيم سوريه ادامه خواهد داد!» دبيرکل سازمان ملل نيز با حمله مخالفت سختي کرده است، اخضر ابراهيمي(نماينده ويژه اتحاديه عرب و سازمان ملل در امور سوريه) نيز گفته است: «حمله نظامي کار را براي حل مساله سوريه مشکلتر مي کند»

امور واقع ديگر: اسرائيل گفته است: «با حمله محدود و حساب شده آمريکا به سوريه و ادامه اين جنگ موافق است تا رژيم اسد ضعيف و ناتوان شود و بماند» آلمانها نيز مدعي شده اند که گفتگوي يک مقام حزب الله و يک مقام ايراني را شنود کرده اند که در آن مقام حزب الله مي گويد: «آقاي بشار اسد کنترل اعصاب خودش را از دست داده و به بمباران شيميايي دست زده است و وضعيت بسيار مشکلي بوجود آورده است» آقاي هاشمي رفسنجاني نيز در آن نوار مي گويد: «رژيم اسد سلاح شيميايي بکار برده است» سوال اين است که بر فرض اصالت نوار، چرا رفسنجاني چنين صحبتي کرده است؟ در بي بي سي اين استدلال گفته شد: «چون بالاخره حقيقت درباره عامل بمباران شيميايي فاش مي شود پس لازم بوده که صدايي در اين رژيم باشد که گفته باشد بمباران شيميايي کار بشار اسد است تا فردايي که حقيقت آشکار شد، نگويند که تمام اين رژيم حامي رژيمي بود که مردمش را با سلاح شيميايي کشتار مي کرد.» که در واقع نوعي محبوبيت سازي براي آقاي رفسنجاني و روحاني است چون بر فرض اصالت نوار، معنايش اين نيست که اين رژيم از رژيم سوريه که آن جنايت را مرتکب شده است، حمايت نکرده است، بلکه بدتر!، معنايش اين است که با وجود اينکه رژيم مي دانست که رژيم بشار اسد اين جنايت را مرتکب شده است از او حمايت مي کرده است. دروغ را بدون تناقض نمي شود ساخت و کسي که در بي بي سي اين توجيه را مي ساخت، از اين غافل بود که با اين تناقض در واقع کار را بدتر مي کند به اصطلاح به بستانکار آقاي رفسنجاني وجهي ريخته نشود بلکه تا بخواهي به حساب رژيم زيان ثبت مي شود، براي اينکه معلوم مي شود که رژيم جريان را مي دانست و از رژيم جنايتکار حمايت کرده است.

در خاورميانه بجز رژيم اسرائيل و ايران که از آن صحبت کرديم، عربستان کماکان با اسرائيل همصداست. موافقت 11 کشور عضو جي 20 با حمله نظامي نيز گويايي ندارد، چون پنج کشور اصلي از ميان اين 11 کشور يعني آمريکا، فرانسه، انگلستان، عربستان و ترکيه از ابتدا بدنبال حمله نظامي به سوريه بودند تا رژيم اسد را ضعيف کنند تا به خيال خودشان پاي ميز مذاکره بيايد در حاليکه اخضر ابراهيمي امروز گفت که عکس اين امر تحقق خواهد يافت.
بني صدر در بخش ديگري گفته است:
آقاي اوباما امروز کنفرانس مطبوعاتي داشت، به تک تک سوالات پاسخ مفصل داد و گفت: «آمريکا ابرقدرت است، از کشور کوچک کسي انتظار ندارد ولي از ما انتظار هست و اگر نسبت به جنايت استفاده از اسلحه شيميايي عمل نکنيم، به عهد خودمان با امنيت ملي کشورمان و انسانيت و ... جفا کرده ايم و هفته آينده سعي خواهم کرد که آمريکايي ها و کنگره را براي انجام اقدام نظامي قانع کند با اين حال به پيشنهادهاي غيرنظامي که نتيجه بخش باشد نيز گوش مي کنيم»، چون سنجش افکاري که امروز انجام شده است نشان مي دهد که مردم آمريکا مخالف جنگ هستند. فرض کنيم که حکومت بشار اسد اين جنايت را انجام داده است (مي دانيم که از اين حکومت چنين جنايتي برمي آيد)، آيا حمله نظامي از بيرون، فقط براي اينکه رژيم اسد را تضعيف کند راه حل است يا همانطور که اسرائيل مي گويد جنگي طولاني مي شود و کشور در همين وضعيت ويراني و مردم سوريه آواره مي مانند؟ اخضر ابراهيمي به اين سوال پاسخ روشني داده است و گفته است که حالت دوم روي مي دهد، نظر من نيز همين است پس آقاي اوباما، عاقلانه اين است که شما غرور و خودخواهي خود را که مي گويي: «اگر عمل نکنيم، دنيا براي ما اعتباري قائل نمي شود» کنار بگذاري، اعتبار به اين نيست که شما سر مردم سوريه بمب بريزي! اعتبار به اين است که براي مشکل راه حلي معقول پيدا کني! فاجعه و بي اعتباري اين است که براي هر مشکلي زور بکار ببريد!

پيامي که شما با اين عمل به مردم سوريه، ايران، دنياي مسلمان و تمام دنيا مي دهيد اين است که شماي تنها ابرقدرت دنيا با 19 کشور ديگر جمع شديد و از اينکه راه حل سياسي براي مشکلي که خودتان درست کرديد، عاجز شديد! شما افراد مسلح را به آنجا فرستاديد، شما جنبش همگاني مردم سوريه را قرباني کردي، براي اينکه مي خواستي مساله آنجا را مثل ليبي فوري تمام کني و سروقت ايران بيايي! حالا هم وزيرخارجه ات صريح مي گويد: «اگر اينجا را بمباران نکنيم، ايران درس مي گيرد که در آنجا هم بمبي در کار نخواهد بود پس بايد اينجا را بمباران کنيم!» استدلالي که شما طرح مي کنيد، استدلال آدمهاي عاجز است، آدمهايي که خود را از هرگونه توانايي عاجز مي بينند و چاره اي جز بکار بردن زور نمي بينند، کي مي خواهيد عقل پيدا کنيد؟ تنها ابرقدرت بودن به اين است که شما فقط زور بکار ببريد؟ 20 کشور جمع شديد، مي نشستيد ببينيد چگونه مردم سوريه را از اين وضعيت خلاص کنيد؟ مساله شما اين نيست، مساله تان اين است که چگونه بر منطقه مسلط شويد، اينستکه راه حل پيدا نمي کند! شما مي خواهي سوريه را مستملک خود کني، روسيه مي گويد: «نمي گذارم! درست است که ابرقدرت ديروز نيستم، اما طوري عاجز و بيچاره نشدم که شما هرجايي که پايگاهي داريم از دست ما خارج کنيد!» چين هم مي گويد: «من قدرتي اقتصادي جهاني هستم، چه معني مي دهد که شما هرجا را که خواستي به توپ و گلوله و تفنگ ببندي، هرجا را هم که نخواستيد يادتان برود که آنجا بشريتي هم هست و بچه هاي مردم هم شيميايي مي شوند!؟»

در روآندا که 800 هزار نفر کشتند، بشريت نبود؟ صدام در جنگ هشت ساله شيميايي بکار برد و شما در شوراي امنيت محکوم کردن صدام را وتو کرديد! در ويتنام جنايتها کرديد، در اندونزي کمونيست کشتي کرديد و 800 هزار نفر را کشتيد! يک بام و دو هواست، فلسطيني را اسرائيل مي کشد، يادتان نمي آيد که انسانيتي هست، آنها هم زن و بچه اند! اينجا يادتان آمده است که انسانيت را بايد نجات دهيد! شما اگر بخواهيد بعنوان ابرقدرتي که مي خواهد عقل را بجاي سلطه گري در کار بياورد و بخواهد اين مردم در حقوق خودشان زندگي کنند، راه حل راحت و آسان پيدا مي شود، 20 کشور مي توانستيد آنجا بنشينيد، راه حل پيدا کنيد، رژيم سوريه هم ناگزير مي ديد تسليم اين راه حل بشود، مشکل حل مي شد، منتهي در آنصورت اسرائيل و سعودي ها آقاي منطقه نمي شدند! چون در مساله سوريه تعادل قوا به ترتيبي نيست که از شوراي امنيت راي بگيرند و مثل ليبي عمل کنند، مساله به طريقي که در ليبي حل شد، حل مي شد، اينکه آنجا چه بدبختي هايي پيدا کرده اند، سرجاي خود! همين امروز نيويورک تايمز ويديويي پخش کرد که مخالفين اسد 7 سرباز را لخت خوابانده اند و به آن وضع وحشيانه آنها را کشتند، بنابرين مخالفين اسد تحفه اي نيستند که بگوييم اسد برود و اينها بيايند، عالي مي شود، اين است که مساله بي راه حل خواهد ماند!
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

از : محمد موسوی‌خوئینی‌ها به: احمد جنتی

کشف خطوط سیاسی لابلای مطبوعات

عطریانفر پاسخ عارف را داد:نظر شخصی عارف است نه نظر اصلاحات!

توصیه های یک فعال اصلاح طلب:اصلاح طلبان در قبال تحولات اصولگرایی عاقلانه برخورد کنند

یک فعال اصولگرا:مهندسی انتخابات توسط جمنا عامل شکست اصولگرایان

پيکر مطهر شهيد حججي را مثله شده و سوخته تحويل دادند.

روايت قاليباف از جلساتش با رهبر انقلاب/ با دستور مستقيم رهبري وارد مسائل فرهنگي و هنري شدم

ورود جمنا به فاز ريزش/ خروجي ها لبخند به لب اصلاح طلبان مي نشانند

ويکي‌ليکس: کدهاي سايبري CIA را در اختيار شرکت‌هاي الکترونيکي مي‌گذاريم

22 کانديداي جبهه مردمي معرفي شدند/ ٩كانديدا از دولت احمدي نژاد آمدند

اعلام آمادگي #عربستان براي اعزام نيروي زميني به #سوريه/تلاش #عربستان براي قدرت نمايي در برابر #ايران

تحليل حزب اتحاد ملت از وضعيت کنوني سوريه

کانديداتوري رييسي،برگي که پايداري براي جمنا رو کرد/قاليباف زير فشار حمله گازانبري هواداران احمدي نژاد

رزمايش شبيه سازي شده براي جنگ با ايران

روسيه بين ايران و ترامپ بايد انتخاب كند!

وزارت امور خارجه روسيه درخصوص وجود آب سنگين اضافي در ايران خبرداد

توييتر وزير خارجه انگليس: ايران و روسيه شايسته اعتماد نيستند!!

قولهاي قبل انتخاباتي ترامپ با آمريکا

زمان گفتگوي روسيه و ترکيه درمورد خريد سامانه اس – 400

آذربايجان و روسيه عمليات مشترک ضد تروريستي در مرز را آغاز کردند

شکوري‌راد: موضع ما در قبال دولت آقاي روحاني «اتحاد و انتقاد» است

نامه انتقادي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به حسن روحاني

رجبي: روحاني مشکل معرفتي و بينشي دارد

احمد منتظري هم مثل پدرش ساده‌لوح است

يک سايت خبري مدعي شد که گزينه آيت‌الله مصباح براي انتخابات 96 را شناسايي کرده است!

جروزالم آنلاين: معلوم نيست روابط رو به افول عربستان و آمريکا تحمل ضربات بيشتري را داشته باشد؟

احتمال نفوذ داعش در کشورهاي مختلف از ديد کارشناس ارشد آمريکايي

راي اليوم: توطئه جديد عربستان ضد ايران

نشنال اينترست:‌آيا ايران و روسيه مي توانند پس از برجام باز هم دوست يکديگر باقي بمانند ؟

نيوزويک: آنچه ايران از جنگ در سوريه به دست مي آورد، ارتشي گسترده از شبه نظاميان شيعه است

ادعاي روزنامه سعودي عکاظ: سليماني به زودي از عراق به سوريه خواهد رفت و مسوليتهايش را به سلامي واگذار مي کند

وزير کشور آلمان : ايران جزو سه کشور اصلي جاسوسي در آلمان است

ويرتوالاذ: فراماسون هاي روسيه و آمريکا و اروپا در باکو ديدار کردند

الاخباريه سعودي: گروه فشار ايران در آمريکا وغرب حضوري پررنگ و موثر دارند

پيشنهاد بيشتر شدن فشار بر ايران توسط واشنگتن پست

شعار مجدد ضد حصر جواد امام

امارات هم در يمن از کنار عربستان رفت

تمام دفاتر معارضان در بحرين بسته شد

ايران موضع خود را درباره سوريه تغيير مي دهد

شورش در وزارت امور خارجه آمريکا عليه سياست اوباما در سوريه

کارشناس اينترپرايز: ايران به دنبال ايرانيزه کردن عراق و سوريه همانند لبنان است

ادعاي يک شبکه وابسته به سعودي: شيوخ فلوجه از شوراي امنيت خواستند عليه ايران قطعنامه صادر کند

پايگاه خبري سوريه امروز: حزب الله يکي از سرکردگان تروريست‌ها و دو افسر غربي را درحلب به اسارت گرفته است

بروکينگز: توافق هسته اي ايران در حال فروپاشي نيست

المانيتور:عراقي ها درباره نقش فرمانده سپاه قدس ايران در کشورشان اختلاف نظر دارند

نيروهاي دولتي سوريه با گروه هاي مسلح نزديک حلب درگير شدند

آيا روحاني از کره شمالي خواست تسليحات هسته اي را کنار بگذارد؟

گزارش صداي آمريکا در مورد انتخاب رييس مجلس

الحيات از نارضايتي ايران وآمريکا از تحرکات جريان صدر در عراق خبر داد

مقتدي صدر، دشمن سرسخت آمريکاييها، به قهرمان اصلاحات تبديل شده است